Naše kancelář poskytuje služby pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (někdy také „Data Protection Officer“ nebo „DPO“, je funkce zavedená nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“). DPO je koordinátorem ochrany osobních údajů příslušného správce nebo zpracovatele a zároveň plní funkci kontaktního […]

Read more