Poskytujeme služby pověřence pro
ochranu osobních údajů

Co jako Váš pověřenec zajistíme?

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (někdy také „Data Protection Officer“ nebo „DPO“) je funkce zavedená nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“). DPO je koordinátorem ochrany osobních údajů příslušného správce nebo zpracovatele a zároveň plní funkci kontaktního bodu pro komunikaci s dozorovými úřady (v ČR s Úřadem pro ochranu osobních údajů).

DPO dle nařízení zejména:

  • monitoruje soulad s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů
  • poskytuje informace a poradenství správcům nebo zpracovatelům a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování o jejich povinnostech
  • poskytuje poradenství na požádání, co se týče posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a monitorování jeho uplatňování
  • spolupracuje s dozorovými orgány.

Kontaktujte nás

Tel: +420 603 148 419
po-pá (9-17)

Sídlo: Prachnerova 674/8
150 00 Praha 5

Your message has been sent. Thank you!