Pověřenec pro ochranu osobních údajů (někdy také „Data Protection Officer“ nebo „DPO“, je funkce zavedená nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“). DPO je koordinátorem ochrany osobních údajů příslušného správce nebo zpracovatele a zároveň plní funkci kontaktního bodu pro komunikaci s dozorovými úřady (v ČR s Úřadem pro ochranu osobních údajů).
DPO dle nařízení zejména monitoruje soulad s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, poskytuje informace a poradenství správcům nebo zpracovatelům a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování o jejich povinnostech, poskytuje poradenství na požádání, co se týče posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a monitorování jeho uplatňování. DPO dále spolupracuje s dozorovými orgány.

Prosím kontaktujte pověřence:
Mgr. Mária Chvajová Staňková
e-mail: stankova@stankovapartneri.cz